FRYDRYSIAK STANISŁAW
Adres: ul. Nowe Trzepowo 4A, Trzepowo
Telefon: 24 262 94 63
Fax: 24 268 26 46
Adres e-mail: frydrysiak@interia.pl
Czynne w godzinach:
Poniedziałekcała doba
Wtorekcała doba
Środacała doba
Czwartekcała doba
Piątekcała doba
Sobotacała doba
Niedzielacała doba
KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE

ORGANIZACJA POGRZEBÓW

WŁASNA CHŁODNIA I KAPLICA

KONSOLACJE PO POGRZEBACH

KREMACJA ZWŁOK

EKSHUMACJA ZWŁOK

MIĘDZYNARODOWY TRANSORT ZWŁOK

ODZIEŻ POGRZEBOWA

DUŻY WYBÓR TRUMIEN

WYRÓB WIEŃCÓW
Strona pochodzi z internetowej wersji informatora Busola©